1 września 1999r - to historyczna data - wtedy rozpoczęło swoją działalność Społeczne Gimnazjum "Wyspianum" w Mławie. Zostało założone przez grupę osób z Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Liceum i Gimnazjum im. St. Wyspiańskiego w Mławie - "WYSPIANUM", które chciały wrócić do dawnej tradycji - gimnazjum. Byli to: Lech Prejs, Dariusz Poddębniak, Przemysław Kubiński, Jan Broda, Maria Luberadzka-Cobas. Okazją ku temu była reforma oświatowa, która w sposób formalny powoływała ten stopień edukacji. Od chwili, gdy na zebraniu zarządu podjęto taką decyzję do chwili,  kiedy wszystkie formalności od strony prawnej zostały załatwione upłynęło około pół roku. Jednak nie było nam łatwo, gdyż od początku zarząd starał się, aby szkoła mieściła się w budynku obok  I Liceum Ogólnokształcącego - zgodnie z tradycją. Pisma między Starostwem Powiatowym w Mławie a Stowarzyszeniem krążyły ponad rok, aż wreszcie na początku 2001 roku dostaliśmy zgodę na wydzierżawienie budynku przy ulicy Wyspiańskiego 3.

Budynek znajdował się w złym stanie technicznym i wymagał generalnego remontu, a także przystosowania go do funkcji oświatowej. Remont ruszył przed Świętami Wielkanocnymi 2002 roku i trwał 2 lata. Wreszcie nastąpił długo oczekiwany moment i 1 września 2004r. uczniowie rozpoczęli naukę w nowym, pięknym budynku, który obecnie jest  własnością Stowarzyszenia. Uroczyste otwarcie siedziby Stowarzyszenia i Społecznego Gimnazjum "Wyspianum" nastąpiło 3 października 2004r.

Celem szkoły jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca, w którym można zapewnić wysoki poziom nauczania. W naszym gimnazjum każdy uczeń może  osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. W naszej szkole uczniowie nie tylko przygotowują się do dalszej nauki w liceum ogólnokształcącym, a potem w szkole wyższej, ale mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach kół przedmiotowych. Zdolności artystyczne można rozwijać na zajęciach tanecznych, a sportowe  uczestnicząc w dodatkowych zajęciach  np.: SKS, basen. W ciągu roku szkolnego staramy się, aby młodzież naszego gimnazjum czynnie uczestniczyła w życiu kulturalnym i artystycznym - wyjeżdżamy na spektakle teatralne i wystawy sztuki, bierzemy udział w konkursach przedmiotowych i  artystycznych. Uczniowie w gimnazjum mogą uczyć się dwóch języków obcych:  języka angielskiego  oraz języka niemieckiego, francuskiego lub włoskiego.

Nauczanie w małych klasach pozwala łatwiej dotrzeć do każdego ucznia, ale też wymaga od nauczycieli ciągłej kontroli i dyscypliny pracy  -  tu uczeń nie może nudzić się na lekcji, nauczyciel jest do dyspozycji ucznia w każdej chwili. W tak małej szkole od razu widać wszystkie przyjaźnie i animozje między uczniami, każdy najdrobniejszy "wybryk" natychmiast jest zauważony przez nauczycieli, ale przecież o to chodzi, aby uczeń w szkole czuł się bezpiecznie i nie był osobą anonimową. Nauczyciele bardzo szybko zapoznają się z uczniami, z ich możliwościami. W krótkim czasie poznają mocne i słabe strony młodego człowieka. Od razu widać, jakie kto robi postępy w nauce, czy niepowodzenia ucznia są wynikiem jego chwilowej niedyspozycji, czy lenistwa, a może kłopotów zupełnie innego rodzaju. Wszystko to pozwala w odpowiedniej chwili zareagować i pomóc uczniowi. W tak małych grupach uczniowie nieśmiali i wstydliwi mogą "zaistnieć" i rozwijać się.  Tu trudno "schować się za plecami" kolegi, a jednocześnie szybko zostają zauważone zdolności ucznia, jego pracowitość i  umiejętność nawiązywania kontaktów koleżeńskich.