Z okazji
Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia
pełne wiosennej radości i nadziei
składają
Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie
Społecznego Gimnazjum
„Wyspianum”
w Mławie

9  lutego br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród najlepszym sportowcom i trenerom mławskim. Wśród nich znaleźli się: Julia Wtulich – I miejsce w kategorii Dzieci i Młodzicy; Andżelika Łyczek – w kategorii Juniorzy Młodsi i Juniorzy oraz II miejsce w kategorii Trenerzy zajął Pan Waldemar Łaszczych. Więcej o uroczystości można przeczytać na portalu Nasza Mława.

Wszystkim gratulujemy.

13 stycznia 2015 w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie odbyła się uroczystość „Święto Patrona Szkoły”, na którą była zaproszona młodzież z naszego gimnazjum. Uroczystość była niezwykle doniosła, gdyż towarzyszyło jej wręczenie statuetki „Zasłużony Wyspiańczyk” ufundowanej przez Stowarzyszenie „Wyspianum”, którą w tym roku otrzymał Ksiądz Michał Marian Grzybowski - absolwent liceum 1954.

Na uroczystość poza Wyróżnionym przybyło wielu znamienitych gości, wśród których byli pan poseł M.Koźlakiewicz, przedstawiciele władz miasta i powiatu, Dyrektor Delegatury Kuratorium w Ciechanowie, dyrektorzy mławskich szkół i placówek oświatowych. Na uroczystość przybyli także Zasłużeni Wyspiańczycy z lat poprzednich. Autorem statuetki jest rzeźbiarz Jacek Sumeradzki, również absolwent ILO.

Jeszcze nie możemy uwierzyć w nasz wielki sukces!

Zajęliśmy I miejsce w programie Szkoła Dialogu. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 9 stycznia br. w Teatrze Wielkim w Warszawie na Gali Szkół Dialogu.

W uroczystości wzięło udział ponad 1200 uczniów i nauczycieli z 41 szkół całego kraju. Swoją obecnością Galę zaszczycił m.in. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Henryk Wujec, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara, Pani Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska i inni znakomici Goście.

Radosnych, zdrowych i pogodnych Świat Bożego Narodzenia oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2015 Roku życzy wszystkim przyjaciołom  szkoły - Ewa Wądołowska - Dyrektor Społecznego Gimnazjum “Wyspianum” w Mławie.

Jak co roku spotkaliśmy się przed Świętami Bożego Narodzenia, by złożyć sobie życzenia świąteczne i noworoczne. W czwartek 18 grudnia, o godz. 16.00 uczniowie wszystkich klas zasiedli na widowni, aby obejrzeć fragment “Opowieści  Wigilijnej” przygotowanej przez uczniów klasy 2b pod kierunkiem wychowawczyni – Pani M. Prejs-Zadrowskiej. Po uroczystości uczniowie spotkali się na kolacjach wigilijnych  w swoich klasach.

Nasi wolontariusze z klasy II a i I a pod opieką Pani Anny Brzozowskiej odwiedzili grupę przedszkolaków w OSW w Mławie. Atmosfera świąteczna udzieliła się wszystkim. Zabawom nie było końca.

W ramach Szkoły Dialogu 10 grudnia br. odbyło się spotkanie uczniów klasy III b i wychowawcy z Panem Burmistrzem Mławy. Zachęcamy do przeczytania listu Pana Burmistrza do uczniów dostępnego tutaj.

Ach, co to był za koncert! A może lekcja historii o Mławie?

Widownia wypełniona do ostatniego miejsca. Brawo IIIb!!!

Nasi uczniowie są nadzieją, że można żyć w społeczeństwie tolerancyjnym, w poszanowaniu religii, kultury i tradycji innych narodów.

W tym roku uczniowie kl.IIIB przystąpili do programu Szkoła Dialogu. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego miasta i kraju. Projekt realizowany jest przez fundację Forum Dialogu Między Narodami. Na program składają się cztery spotkania z trenerami forum. Ich celem jest przede wszystkim zapoznanie uczniów z żydowską przeszłością ich miejscowości, a w rezultacie przygotowanie przez młodzież wycieczki po jej żydowskich zabytkach.

W ramach projektu, 24 listopada (poniedziałek) o godz. 17.00, w Szkole Muzycznej w Mławie odbędzie się koncert „Nieobecni, ale obecni” przygotowany przez przyjaciół uczniów kl. IIIB i przy dużej życzliwości Dyrektora Szkoły Muzycznej.

Zobacz plakat.

Zapraszamy !