Zapraszamy do klasy I, V i VII

 

Społecznej Szkoły Podstawowej "Wyspianum" w Mławie

 

Otwieramy klasy z rozszerzonym językiem angielskim!

Szczegółowe informacje i zapisy:

Sekretariat „Wyspianum” w godz. 8 – 15
ul. St. Wyspiańskiego 3
tel. 23 655 27 68