Zapraszamy do klasy I, V i VII

 

Społecznej Szkoły Podstawowej "Wyspianum" w Mławie

 

Otwieramy klasy z rozszerzonym językiem angielskim!

Informujemy, że 22 czerwca 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019.

W naszej szkole uczniowie klas 4 i 7 przygotowali uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

W dniach 18-20 kwietnia 2018 klasy 3 gimnazjum przystąpiły do egzaminów gimnazjalnych. Przystąpiło do nich 33 uczniów.

Z radością informujemy, że uczennice naszej szkoły osiągnęły sukces w 8 Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowanym przez MDK w Mławie. Olga Sobolewska - kl.2a zdobyła II miejsce, zespół wokalny w składzie: Julia Osowska - 2b, Iwona Domańska - 2b, Olga Sobolewska - 2a otrzymał wyróżnienie.

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim przyjaciołom naszej szkoły zdrowych i radosnych Świąt życzą Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie Społecznej Szkoły "Wyspianum" w Mławie

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w naszej szkole odbyła się inscenizacja przedstawiająca okoliczności śmierci byłego ucznia Gimnazjum im. St. Wyspiańskiego, Henryka Klemensa Sokalskiego. Henryk Sokalski, jako uczeń gimnazjum brał udział w 1918 roku w rozbrajaniu Niemców na terenie Mławy. Podczas jednej z akcji 12 listopada 1918r. został zabity przez żandarmów.

Wszystkim przyjaciołom szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą Nauczyciele i Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej “Wyspianum” w Mławie

6 grudnia Mikołaj odwiedził naszą szkołę.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) za lata 2015-2017. Wskazują one, że nasza szkoła jest "SZKOŁĄ SUKCESU", czyli uzyskała wysoki wynik egzaminu gimnazjalnego i wysoką efektywność nauczania.

Z wynikami szkół można zapoznać się tutaj.